Novinky

 Analýza "Rodina a její obraz v médiích"

Tisková zpráva

Skupina poslanců (Aleš Juchelka, Zuzana Majerová, Pavla Golasowská) spolu s Aliancí pro rodinu představila analýzu "Rodina a její obraz v médiích". Jelikož je pan poslanec Juchelka členem Komise pro rodinu a místopředsedou volebního výboru, který má v gesci média, spojil tak své 2 hlavní priority. "Zajímalo mne, jak a v jaké konotaci média o rodině informují a za druhé vnímám fenomén rodiny jako klíčové pro budoucnost celé naší společnosti." Paní poslankyně Majerová k tématu uvedla, že "rodina vždy byla, je a bude prvním a posledním místem jistoty, bezpečí a důvěry. Ti, kdo chtěli zničit národ, ti, kdo chtěli zničit svobodu jedince, snažili se vždy znovu a znovu rozeštvat, rozložit, rozdělit a rozbít rodinu. Dělali to nacisté, dělali to komunisté a dělají to dnešní aktivisté, kteří chtějí rodinu redefinovat." Paní poslankyně Golasowská zmínila, že ačkoliv žije v široké, harmonické rodině, tak se svou zkušeností tento obraz rodiny v médiích téměř nenalézá. Na závěr požádala novinářskou obec o sebereflexi obrazu rodiny, který přes média šíří.

Jan Gregor z Aliance pro rodinu shrnul výsledky analýzy, která potvrdila, že negativní obraz rodiny u nejsledovanějších médií převažuje. Jan Gregor uvedl, že "celá čtvrtina příspěvků referovala o rodině v kontextu patologických jevů - domácího násilí, rozvodů či rodinných tragédií. Pozitivní zpravodajství se objevilo dvakrát méně často (13 %), a to převážně na stránkách bulvárů typu Rytmus života, ve kterých za značnou část pozitivního zpravodajství vděčíme Tomáši Klusovi.


Když započteme vnímání rodiny jako sociálního problému, výsledné zastoupení negativních tematických příspěvků o tradiční rodině u nejsledovanějších médií bude v rozmezí 50-65 %."

Zástupci Aliance zakončili představení analýzy se závěrem, že média prezentují tradiční rodinu velmi často jako sociální problém. Čistě statisticky to však není pravda. Tradiční rodina je bohatší a vzdělanější než lidé bez dětí (naopak výrazně vyšší podíl chudoby se objevuje mezi "singles"). Tento mediální obraz dle našeho názoru ničí ideál harmonické rodiny založené na manželství muže a ženy a vede k redefinici rodiny a ke zpochybňování manželství. I proto iniciujeme petici na ústavní ochranu definice manželství jako svazku muže a ženy. Petici podepsali přítomní poslanci a naleznete ji na webových stránkách podporamanzelstvi.cz

Podpora manželství

muže a ženy

Aliance pro rodinu se svých stanovách zavazuje všemožně podporovat rodinu založenou na manželství muže a ženy. Proto chceme peticí získat co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby toto manželství získalo nejvyšší možnou právní ochranu. Více již brzy na stránkách samotné petice www.podporamanzelstvi.cz 

Petiční archy posílejte na adresu spolku uvedenou dole na archu, prosíme, na obálku napište PETICE. Podpisy sbíráme minimálně celé prázdniny, o datu ukončení petiční akce budeme včas informovat. Je-li to možné, posílejte petice průběžně, abychom se pak "neupočítali" ;-), děkujeme!

Podporujeme

Tuto petici proti Istanbulské úmluvě, je adresovaná poslancům českého Parlamentu, kteří nyní musí rozhodnout o její ne/ratifikaci. Petice určené jiným subjektům a podepisované na internetu nemají potřebné správné zacílení. Petici je nutné stáhnout a podepsat v papírové podobě, aby mohla být v Poslanecké sněmovně projednána.

Připravujeme

další ročník DNE PRO RODINU, 4. 8. 2018 - více informací naleznete přímo na stránkách akce: 

www.denprorodinu.eu


Aneb nemít milující a fungující rodinu je také handicap. Více v tiskové zprávě zde .