Novinky

Stále Vám chybí argumenty, proč je homosexuální manželství špatný nápad? Mnoho z nich zaznívá i v našem novém dokumentárním filmu.

Více než 75 tisíc podpisů na podporu manželství muže a ženy

Tiskovou zprávu k této radostné události najdete zde: tisková zpráva a níže je také naše nové video upozorňující na lživou kampaň Jsme fér. Ambice LGBT+ aktivistů na poli školství jsou patrné ve všech zemích, kde manželství pro všechny už schválili. Obdobou duhových seminářů jsou např. v zahraničí drag queens - muži převlečení za ženy, kteří chodí do škol učit děti toleranci k fluidním genderům. Jejich přítomnost je zdokumentovaná už i ve školkách. Tuto oblast budeme sledovat i nadále a pokusíme se brzy přinést další podrobnosti. Více zdroj v angličtině třeba zde.


Padesát tisíc podpisů na podporu manželské rodiny

Tisková zpráva

Petice v krabici před Sněmovnou s poslankyní a profesorkou, paní  Helenou Válkovou a poslancem Alešem Juchelkou.
Petice v krabici před Sněmovnou s poslankyní a profesorkou, paní Helenou Válkovou a poslancem Alešem Juchelkou.

Petice v krabici před Sněmovnou s poslankyní a profesorkou, paní Helenou Válkovou a poslancem Alešem Juchelkou.

Logo petice
Logo petice
Petice, které jsme odevzdali, 23 kg papíru se nakonec sice s obtížemi, ale přece vešlo do jedné obří krabice.
Petice, které jsme odevzdali, 23 kg papíru se nakonec sice s obtížemi, ale přece vešlo do jedné obří krabice.

Petice, které jsme odevzdali, 23 kg papíru se nakonec sice s obtížemi, ale přece vešlo do jedné obří krabice.

Petice, které jsme si zároveň dnes vyzvedli na poště anebo 100 tisíc podpisů je nadosah ;-)
Petice, které jsme si zároveň dnes vyzvedli na poště anebo 100 tisíc podpisů je nadosah ;-)

Petice, které jsme si zároveň dnes vyzvedli na poště anebo 100 tisíc podpisů je nadosah ;-)

Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří podepsali či se jinak zapojili do této akce!
Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří podepsali či se jinak zapojili do této akce!

Zástupci Aliance pro rodinu dne 21. 9. 2018 předali do rukou poslankyně Heleny Válkové, předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, krabice s více než 50 000 podpisy na podporu poslaneckého návrhu, který chce ústavně zakotvit manželství jako svazek muže a ženy.

Podpisy se podařilo získat během necelých třech měsíců, navíc v době prázdnin. Považujeme to za úspěch, který dokazuje, že česká společnost zdaleka není nakloněná tomu zahodit staletími ověřené hodnoty a zásadně přetvořit instituci, která ze své podstaty je určena lidem opačného pohlaví. Lidem, kteří se ve své různosti doplňují.

Považujeme manželství muže a ženy za základní jednotku společnosti. Jedině ze spojení muže a ženy může být počato dítě. A jedině manželská rodina je tím nejlepším prostředím pro výchovu nových generací. Ne vždy a ne každému se podaří rodinu založit. Ne vždy a ne každému se jí podaří udržet. Ale drtivá většina lidí se o to pokouší a pro drtivou většinu lidí je takto založená rodina tím nejdůležitějším v životě.

Rodina nevznikla jen tak. Vyvinula se přirozeně jako nejvhodnější prostředí pro početí a výchovu dětí. Děti vyrůstající v úplných rodinách mají před sebou ženský a mužský vzor. Učí se vzájemné toleranci i rozdělení rolí. Užívají daru odlišné emocionality matky a otce. Mají větší šanci, že budou v životě úspěšnější. Lidé, žijící v manželství, jsou ekonomicky výkonnější a méně podléhají sociálně-patologickým jevům. I to je důvodem, proč prakticky každé společenské zřízení (s výjimkou extrémů jako Pol Potova diktatura v Kambodži) rodinu podporovalo. Ne proto, že se dva lidé mají rádi. Ale proto, že je to nejlepší pro společnost. Ve každém jiném svazku než je svazek muže a ženy tento prvek vždycky chybí, aniž by v tomto tvrzení byla obsažena jakákoliv nenávist či odpor vůči alternativním životním stylům. Přesto však je legitimní říct, že nechceme, aby se naše děti ve slabikáři učily jako normální, že tři mámy či x tátů melou maso.

Přijetím tohoto ústavního dodatku by Česká republika vyslala jasný signál, že si váží manželské rodiny coby tisíciletími prověřené instituce, která je základním stavebním kamenem společnosti. Rodiny, coby instituce, která je pro většinu občanů České republiky tím nejdůležitějším v životě.

Petice tímto nekončí, na stole máme nové dosud nespočítané podpisy - a stále platí, že jich chceme minimálně 100 tisíc!

Děkujeme a pokračujeme dál! 

Analýza "Rodina a její obraz v médiích"

Skupina poslanců (Aleš Juchelka, Zuzana Majerová, Pavla Golasowská) spolu s Aliancí pro rodinu představila analýzu "Rodina a její obraz v médiích". Jelikož je pan poslanec Juchelka členem Komise pro rodinu a místopředsedou volebního výboru, který má v gesci média, spojil tak své 2 hlavní priority. "Zajímalo mne, jak a v jaké konotaci média o rodině informují a za druhé vnímám fenomén rodiny jako klíčové pro budoucnost celé naší společnosti." Paní poslankyně Majerová k tématu uvedla, že "rodina vždy byla, je a bude prvním a posledním místem jistoty, bezpečí a důvěry. Ti, kdo chtěli zničit národ, ti, kdo chtěli zničit svobodu jedince, snažili se vždy znovu a znovu rozeštvat, rozložit, rozdělit a rozbít rodinu. Dělali to nacisté, dělali to komunisté a dělají to dnešní aktivisté, kteří chtějí rodinu redefinovat." Paní poslankyně Golasowská zmínila, že ačkoliv žije v široké, harmonické rodině, tak se svou zkušeností tento obraz rodiny v médiích téměř nenalézá. Na závěr požádala novinářskou obec o sebereflexi obrazu rodiny, který přes média šíří.

Jan Gregor z Aliance pro rodinu shrnul výsledky analýzy, která potvrdila, že negativní obraz rodiny u nejsledovanějších médií převažuje. Jan Gregor uvedl, že "celá čtvrtina příspěvků referovala o rodině v kontextu patologických jevů - domácího násilí, rozvodů či rodinných tragédií. Pozitivní zpravodajství se objevilo dvakrát méně často (13 %), a to převážně na stránkách bulvárů typu Rytmus života, ve kterých za značnou část pozitivního zpravodajství vděčíme Tomáši Klusovi.

Když započteme vnímání rodiny jako sociálního problému, výsledné zastoupení negativních tematických příspěvků o tradiční rodině u nejsledovanějších médií bude v rozmezí 50-65 %."

Zástupci Aliance zakončili představení analýzy se závěrem, že média prezentují tradiční rodinu velmi často jako sociální problém. Čistě statisticky to však není pravda. Tradiční rodina je bohatší a vzdělanější než lidé bez dětí (naopak výrazně vyšší podíl chudoby se objevuje mezi "singles"). Tento mediální obraz dle našeho názoru ničí ideál harmonické rodiny založené na manželství muže a ženy a vede k redefinici rodiny a ke zpochybňování manželství. I proto iniciujeme petici na ústavní ochranu definice manželství jako svazku muže a ženy. Petici podepsali přítomní poslanci a naleznete ji na webových stránkách podporamanzelstvi.cz 

Podpora manželství

muže a ženy

Aliance pro rodinu se svých stanovách zavazuje všemožně podporovat rodinu založenou na manželství muže a ženy. Proto chceme peticí získat co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby toto manželství získalo nejvyšší možnou právní ochranu. Více již brzy na stránkách samotné petice www.podporamanzelstvi.cz 

Petiční archy posílejte na adresu spolku uvedenou dole na archu, prosíme, na obálku napište PETICE. Podpisy sbíráme minimálně celé prázdniny, o datu ukončení petiční akce budeme včas informovat. Je-li to možné, posílejte petice průběžně, abychom se pak "neupočítali" ;-), děkujeme!

Podporujeme

Tuto petici proti Istanbulské úmluvě, je adresovaná poslancům českého Parlamentu, kteří nyní musí rozhodnout o její ne/ratifikaci. Petice určené jiným subjektům a podepisované na internetu nemají potřebné správné zacílení. Petici je nutné stáhnout a podepsat v papírové podobě, aby mohla být v Poslanecké sněmovně projednána.

Připravujeme

další ročník DNE PRO RODINU, 4. 8. 2018 - více informací naleznete přímo na stránkách akce: 

www.denprorodinu.eu


Aneb nemít milující a fungující rodinu je také handicap. Více v tiskové zprávě zde .